کارتخوان های ثابت

1 کالا

کارتخوان های ثابت و سیمی
کارتخوان های ثابت، ساده‌ ترین و رایج‌ ترین نوع کارتخوان بوده که جهت اتصال به شبکه بانکی، از خطوط تلفنی استفاده می‌کند. کاربرد این دستگاه بیشتر در فروشگاه‌ های خرد و با تعداد تراکنش متوسط می‌ باشد که به سادگی و با اتصال تلفن فروشگاه به کارتخوان قابل استفاده خواهد بود.

بستن
مقایسه